Telewizja kablowa, Internet, Telefon w Głuszycy

KONTAKT

74 880 81 69

Strona główna

WITAMY NA STRONIE TEKASO II

 

 

 

Dla wszystkich abonentów TEKASO II do końca września gratis, dla abonentów pakietów: PEŁNYCH i CANAL+ do końca roku gratis.

 

 

Jesteśmy firmą  świadczącą  usługi telekomunikacyjne: CYFROWA TVK,  INTERNET

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Szanowni Państwo

 

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że

 

1)   Administratorem Twoich danych osobowych jest: Piotr Sondej prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Piotr Sondej TEKASO II ul. Sienkiewicza, nr 1, 58-340 Głuszyca (dalej zwany ADO)

2)   Dane kontaktowe ADO:

a)    Numer telefonu: 74 880 81 69

b)    Adres e-mail: tekaso2@wp.pl

c)    Adres do korespondencji: 58-340 Głuszyca ul. Sienkiewicza 1

3)   Podane przez Ciebie dane będą przetwarzane przez ADO na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) oraz 6 ust. 1 pkt c) RODO tj. w celu zawarcia i wykonywania łączącej nas umowy (np. w celu dostaw sygnału, usuwania awarii, rozpoznawania reklamacji itp.) oraz w celu wykonywania ciążących na nas obowiązków prawnych (np. zapewnienie bezpieczeństwa sieci zgodnie z prawem telekomunikacyjnym, spełnienie obowiązków z ustawy o rachunkowości itp.)

4)   Podanie przez Pana/Panią danych jest dobrowolna ale stanowi warunek skutecznego zawarcia umowy, w konsekwencji odmowy podania danych osobowych, nie dojdzie do zawarcia umowy.

5)   Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody (gdy przetwarzanie danych następuje w oparciu o zgodę) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6)   Dane Pana/Pani mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie przepisów ustawy oraz pracownikom/współpracownikom ADO upoważnionym do ich przetwarzania na polecenie ADO oraz podmiotom, którym ADO powierzył przetwarzanie danych osobowych, w tym dostawcom usług technicznych i organizacyjnych jak również innym odbiorcom danych np. kurierom, bankom, ubezpieczycielom, kancelariom prawnym, firmom księgowym, kadrowym;

7)   Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do należytego wykonania umowy oraz przez okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów prawa jak również okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający z przepisów prawa. Natomiast dane przetwarzane w oparciu o zgodę będą przetwarzane do cofnięcia zgody.

8)   Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy RODO.

9)   Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein);

10) Przetwarzanie Pani/Pana danych nie następuje w sposób zautomatyzowany. Wobec Twojej osoby nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału człowieka), w tym Twoje dane nie będą podlegały profilowaniu.

 

ELEVEN SPORTS

2017-09-01 12:48:59
Umów się z doradcą

Potrzebujesz pomocy

w doborze odpowiedniego

pakietu usług? 

Zadzwoń !!!